MÖTEN PÅ MOHED

Möten på Mohed efter nedläggningen

Långt efter att man lagt ner regementet på Mohed samlades man där igen för olika möten. Att Mohed var en uppskattad arbetsplats för alla som hade tjänstgjort där, bevisar många artiklar i Kamratföreningen Bocken. Naturen med Florsjöns vatten, bergen runtomkring och det trevliga läget i tallbackarna, längtade många tillbaka till.

 
39fest.jpg (22492 byte)
Hälsinge Regementes Kamratförenings årsmöte den 13 augusti 1939 blev ett känslosamt möte där många gamla arbetskamrater träffades. Att få trampa Moheds jord igen väckte många minnen, och här berättades många historier vid  middagen. Ett tält som rymde 500 personer hade rests för tillfället. (Programmet finns i Bocken 1939)

Citat av
föreningens ordförande generalmajor Söderhielm, som  höll högtidstalet:
”När man nu tänker på Mohed blir Florsjön och dess stränder medelpunkten, utsikten från brinken, vattnet, ängarna, omramade av mörka skogar och blånande berg." 
Läs artikel  "Kamratföreningens möte på Mohed den 13 augusti 1939" >>>

 

Att Försvarets dag  på Mohed 20 september 1953 samlade ca 15.000 bevisar nog att många ville återse både platsen och träffa gamla kamrater från den trevliga tiden de tjänstgjorde där. Men att det blev en stor folkfest denna soliga septemberdag kan man förstå när man läser redaktör Einar Sandbergs artikel. 2000 smörgåsar och tusentals liter ärtsoppa serverades av lottorna. 
Läs regementschefens tal på Mohed 20/9 1953>>>
Läs artikel "Försvarets dag på Mohed 1953" >>>54regdag.jpg (22231 byte)
Regementets dag
12 september 1954 blev en lysande succé och en strålande folkfest. När överste Hans Berggren inledde sitt högtidstal var det c:a 7000 människor samlade.  
Läs artikel  "Regementets dag 12-9 1954" >>>

 

minne68.jpg (27878 byte)
Lördagen den 7 september 1968 ägde en enkel ceremoni rum
på den gamla exercisheden uppe vid Mohed. Dåvarande regementschefen överste Nils Sköld, lade då ner en krans vid minnesstenen för att markera att det var 60 år sedan det sista regementsmötet ägde rum på Mohed och regementet kasernerades i Gävle.

 

78minne.jpg (38205 byte)
En högtid hölls på Mohed den 19 augusti 1978
som leddes av dåvarande regementschefen och föreningsordföranden, överste 1. Carl Henrik Gåsste.

 

1988 Utställning och uppvisning