Stora Granlandet 2015
Stenröset under de två stora granarna som togs bort hösten 2012 ska få namnet stora granlandet och som Helena kallar sollandet. Egentligen hade jag bestämt från början att jag inte skulle sätta några blommor här, men jag kan ju inte helt motstå ett nytt område. Det ska bli spännande och se hur det utvecklas här, eftersom jag inte har några direkta planer. Det får komma spontant. Flytta undan en sten och se att man kan plantera en blomma där....och fortsätta med nästa sten...osv..

 

.   Klicka på bilderna för att se dem större.

 


Hösten 2012 sågades två stora granar bort. Ett stenröse uppenbarades.

Här syns stubben av den största granen.

Hela sommaren 2013 gick jag med spett och spade och täppte till alla hål och försökte rätta till stenar.

2014 placerade jag ut flera olika blommor. Alla har jag nu tagit bort och bara flocknävan och ormroten är kvar. Det blev för plottrigt men fingerborgarna har kommit och på flera ställen här. Under björken....

 

 

   ....nedanför stora granen (som fick stå kvar)
.....och vid gången till komposten

Kaprifolen flyttade jag från Tallandet för här får den mer sol

Här grävde Helena och fyllde med jord och satte två plantor av hosta. Hoppas att det inte blir för torrt. Jag planterade lite flocknäva ovanför.
 
 

Stora granlandet 2016

Här har jag tillbringat mesta tiden i år, även om det inte syns. Ett otacksamt jobb att gå med ett armeringsjärn för att täppa till alla tomma hål under stenarna. I år fick jag hjälp med att flytta stora stenar och det gav mig inspiration att plantera lite fler nävor. Funkian som Helena satte förra året fick gula kanter så för den blev det nog för torrt. I stället kom en fin fänrikshjärta som tydligen satt invävd i plantan.

 


Här till vänster har jag hackat bort all växtlighet. Till höger satte jag lite flocknäva förra året. I höst fyllde jag ut luckorna med fler plantor.

Kaprifolen blommade så fint i år. Hoppas att den kommer upp mer på höjden till nästa år.

I sommar fick jag hjälp med att flytta några stenbumlingar.

Vips hade jag en trappa som ger lite struktur bland alla stenar.

Vid stubben funkar det bra med flocknäva som marktäckare.
 

 

Tillbaka till Min stuga och min täppa

Tillbaka till Sonjas första sida