SOLDATENS LIV PÅ MOHED

barack.jpg (25202 byte)
Baracker 

Soldatens liv från 1600-talet till 1900 talet förändrades nog markant på Moheds övningsfält. År 1859 byggdes den första manskapsbaracken. Innan bodde alla i tält.

I samband med 1901 års härordning byggdes 2 st lägerhyddor rymmande vardera 300 man.

kok.jpg (40358 byte)mugg.jpg (11410 byte)Väl använd mugg från 1800-talet
Kokhus med matsalar byggdes 1889.
Maten lagades i grytor ute över elden innan kokhusen med matsalar byggdes.


gymnastik.jpg (55174 byte)
Gymnastikuppvisning å Mohed midsommardagen 1899

ovning.jpg (24866 byte)
Övning i talldungen

skjutovn.jpg (60650 byte)
2 skjutbanor fanns åtminstone från 1880-talets början. Någon av dem sannolikt långt tidigare. Florsjön utgjorde för båda kulfång. På dess botten samlades mycket bly under årens lopp.

bad.jpg (55886 byte)
Kvällsdoppet vid Florsjöns strand var efterlängtad efter dagens övningar på Moheds sandiga övningsfält.

lasesal.jpg (47613 byte)
Läsepaviljongen

Utdrag ur okänd bok sid 90

"Men se!  Där står en treflig byggnad afskild från de öfriga. Den är uppförd i villastil med ett smakfullt torn, från vars topp svajar den vackra tretungade flaggan. På förfrågan hos första man vi möta, hvad det för en byggnad, fås till svar: Läsepaviljongen. Ja, den har vi hört talas om – det är där beväringarne få skrifva och läsa på sina lediga stunder. Den är öppen och vi gå dit. Från en liten veranda kommer man genom ett ljust trapprum in i de stora läsesalarna, de äro två. Mellanväggen kan dock så godt som borttagas medels väldiga skjutdörrar, som dragas åt sidorna. Här äro stora och långa bord placerade, dels efter väggen, dels midt på golfvet. Alla platser synas vara upptagna. Somliga skrifva bref. Andra läser dagens tidningar, som till ett antal af ungefär 20 finnas tillgängliga i tidningsskåpet. Andra sitta och läsa böcker. Hvarifrån få de dem?

Jo, se där är en mindre dörr. Därinne är biblioteksrummet. Två väldiga skåp inrymma här ett rikhaltigt och med omsorg valdt bibliotek. Här lånar bibliotekarien ut böcker, här kommersas med papper och kuvert. Man får gno, ty frekvensen är ytterst liflig här. Det är förvånande, huru stillsamt och hyfsadt allt ändå tillgår därinne. Hvarje morgon sopas och dammas salarna, och alla bemöda sig om att hålla den hemtrefliga paviljongen snygg och trevlig. Byggnaden är uppförd av nuvarande regementspastorn, hvilken ock uppfört byggnaden och på vissa vilkor öfverlämnat till Helsinge Regemente. Den kostar nära 6.000 kronor."

lappstan2.jpg (23437 byte)
Fotot är från senare år 

För att finna lite förströelse från kanske de enahanda övningsrutinerna på lägerområdet, var Lappstan ett populärt ställe. Där kunde soldaten besöka kaféerna och måhända få sig en liten hutt ibland på krogen.


Läs artikel "Lappstan vid Mohed" >>>

Läs artikel "Något om Moheds läger genom tiderna">>>

Läs artikel "Från 1880-talets Mohed">>>

Läs artikel "Vacker exercis visades på Mohed">>>

Läs artikel "Flickorna gick miltals till Mohed">>>