SOLDAT I KRIG

Moheds soldater kan du följa ut i Europas många krig flera hundra år tillbaka i tiden.

Hälsinge- Gästrikefänikan deltog i krig mot Ryssland 1570-1595 och det polska kriget 1600-1611.

Hälsinge Regementet deltog i:
Det s k trettioåriga kriget fram till den Westfaliska freden 1648.
I Karl X Gustavs fälttåg i Polen och Preussen 1655-1657.

Delar av regementet följde kungen över isen på Bälten till Själland vintern 1657-1658 och deltog slutligen i angreppet mot Köpenhamn år 1659.

Deltog även i den svenska krigsmaktens främsta bedrifter, nämligen slaget om Warszawa år 1656.

År 1675 deltog kompaniet i Karl XI:s krig mot Danmark.

Under Karl den XII:s regering mellan åren 1700-1718 befann sig landet hela tiden i krig. Fienden var denna gång Polen (August "en starke"), Ryssland (Peter "den store") och Danmark/Norge.

Deltog i slaget vid Narva år 1700, där en överlägsen rysk styrka drevs på flykten.

Vid det förödande slaget vid Poltava i juni 1709 besegrades den svenska armen av ryssarna.

I juli 1717 mönstrade general Armfeldt, överbefälhavare i Norrland, Hälsinge Regemente. Regementet hade till uppgift att bl a erövra Trondheim. Men efter att Karl XII skjutits vid Fredrikshald den 30 nov 1718, beslöt Armfeldt om återtåg med sin armé över fjällen tillbaka hem. Återtåget skedde i snöstorm och under mycket svåra förhållanden. Nästan hälften av Hälsinge Regementet gick förlorat.

1719-21 härjade ryssarna i de svenska farvattnen. Regementet och Fredriksskans bidrog till att Gävle stad undgick att plundras av ryska trupperna, men för övrigt blev förlusterna omfattande för kustsocknarna i vårt län.

När sexåriga kriget startade på kontinenten år 1757 ställde Sverige upp med 20.000 man på bl a Frankrikes sida mot Fredrik II av Pommern. Sverige var fortfarande herre över Svenska Pommern. Krigsmålet var att återta de delar av Pommern som avträtts till Preussen 1679 och 1720. Hälsinge Regemente deltog med 900 man men kriget fick ingen lyckosam utdelning för den svenska armén.

Finland som i många hundra år tillhört landet, blev skådeplatsen för Sveriges sista stora krig åren 1808-1809, och som skulle leda till förlusten av Finland. Regementet deltog här med 1.200 man, som led svåra umbäranden under reträtten hem runt Bottenviken.

Under Napoleons härjningar i Europa deltog Hälsinge Regemente i sin sista krigsoperation, nämligen fälttåget mot Norge 1814. Den svenska armén nådde framgångar, och vid regementets intåg i Gävle den 15 december saknades endast 5 man.

Läs artikel "Två bevarade soldatbrev från fälttåget 1808-1809" >>>