PERSONLIGHETER

Anna Olsdotter levde mellan åren 18211217 - 19161111

   
Utdrag ur en tidning 19111218:

"Vi presentera här en bild af Mo sockens numera äldsta medlem som i går fyllde 90 år och hvars drag säkerligen äro bekanta för alla, som trampat Moheds lägerplats. Det är Anna Ersson, änka efter hållkarlen vid gamla Öhmanska gästgifveriet i Myskje Per Ersson och under nära nog en mansålder känd endast under namnet "Per-Ers-mor".

Då hennes man för 42 år sedan dog, började hon försörja sig och barnen med att till manskapet på Mohed draga omkring och försälja kaffe samt bröd, som hon själf bakade och när sedermera kaffeförsäljningen på själfva lägerplatsen förbjöds, utbytte hon denna dryck mot varm mjölk. Ehuru hon efter regementets afflyttning från Mohed kunnat få vistas hos någon af sina gifta döttrar, föredrog den gamla att bo kvar ensam i sin lilla stuga vid södra sidan af lägerplatsen, men att vara overksam låg ej i hennes smak. Hon företog sig nu att försälja kaffebröd och fortfarande ser man den fryntliga gumman tre dagar i veckan draga omkring i socknen med sin lilla kärra. Det är mer än duktigt gjordt.

Men hälsa och godt lynne hafva alltid varit henne följaktliga, det finnes kärnvirke i den gamla stammen, som kan hålla ut ännu i många år."

 

Skräddare Borg (min farfars far) 
 
För sitt skrädderi hade han fått sig en lokal anvisad i musikpaviljongen och till hjälp hade han son och dotter, vilken senare var särskilt duktig att passpoilera vapenrockar och pantalonger. Borg med familj inställde sig vid inryckningen varje år lika punktligt som befälet och var genast beredd att mottaga persedlar för reparation. Han reparerade bra och framför allt billigt, vilket senare ej var oväsentligt för en underlöjtnant med 100 kr i mån + 3 kr per tjänstgöringsdag, då man förbrukade både 2 ā 3 gånger detta belopp.

I artikeln nedan berättar en pensionerad officer om ett busstreck som drabbade både honom själv och skräddare Lars Borg

Läs artikel "Ett 50-års minne upptecknad av en äldre sedan länge pensionerad officer" >>>

Jag lyckades även spåra berättelsen från den busige ynglingen själv som lurade både löjtnanten och skräddaren Lars Borg. Han nedtecknade sina minnen i boken "Svart och Vitt"

Utdrag ur boken "Svart och vitt" av Olof Arborén där han själv skriver om busstrecket
som drabbade Lars Borg och den unge löjtnanten........