PERSONAL

De senaste cheferna på Mohed var nedanstående, och är de mest nämnda i artiklarna om regementet på Mohed.

Johan Gottlieb Wilhelm von Rehausen 1874-1822. Född 12/1 1819, död 19/2 1897.
Carl Bror Munch 1882-1893. Född 14/8 1836, död 23/8 1905.
Knut Robert Fabian Reuterskiöld 1893-1901. Född 13/1 1838, död 20/2 1902.
Johan Kasimir De la Gardie 1901. Född 5/4 1848, död 29/2 1928.
Wilhelm Ernst von Krusenstierna 1902-1909. Född 4/6 1846, död 5/10 1931
(Ernst von Krusenstierna var far till Agnes von Krusenstierna)  
Läs artikel "De tågade i täten för hälsingarna" >>>

Fanjunkare Fredrik Winblad von Walter var mycket mångsidig man, som efter en tragisk olycka började på Tekniska högskolan motsvarande dagens Konstfack. Han valde med förkärlek naiva naturskildringar men naturligt nog en del bataljmålningar. Ett annat stort intresse var historia som utmynnade i en del böcker. 
Läs artikel "Fanjunkare och konstnär"

Läs artikel "Ur gamla brev om Mohed">>>

Enligt Karl XI:s tid indelningsverk skulle skulle regementets prästerskap bestå av en regementspräst och två bataljonspredikanter. Med tiden drog predikanternas tjänster in. 
Läs artikel "Själavård och musik" >>>

År 1889 bestod musikkåren av en musikdirektör, tio fältmusikanter, sexton nummerspel och tjugofyra trumslagare, vartill kom ett par, tre extraspel, eller inalles femtiotal man, och musikdirektör var F. W. Ringvall. Flera av kårens medlemmar ha avlagt musikdirektörsexamen vid akademien i Stockholm, bland dem Gustaf Engström, Otto Lindwall och Seved Mehlqvist, samt organist- och musiklärareexamen, såsom t. ex. Knut Söderström. 
Läs artikel "En musikfanjunkares minnen" >>>

Läs artikel "En trumslagarpojkes minnen"

Fältskärer var 1700-talets läkare som följde med i krigen och botade sårade.
Läs artikel "Hälsans vårdare i fält och läger" >>>