MINNESSTEN

 

 


En stor avskedsfest hölls 1908 på Mohed, då regementet flyttade till Gävle.
Minnesstenen som restes kan vi fortfarande se än idag.
 

Mohed

Kungl Helsinge regementes mötesplats

1689-1908

Regementet reste stenen 23/8 1908

Utdrag ur Nils Frykbergs artikel om den högtidliga avskedsfesten i Mohed:

"Kanonsalut dånade, fanfarer ljödo och så utbringade översten ett med 2-faldiga hurrarop besvarat leve för Hälsinge regemente och mötesplatsen Mohed, varpå ”Du gamla du fria” avsjöngs unisont.

Den högtidliga akten avslöts med förbimarsch framför stenen, under det musikkåren utförde Hälsingarnas paradmarsch."

Läs artikel "För 50 år sedan" >>>