LITTERATUR

KUNGLIGA HÄLSINGE REGEMENTES HISTORIA
Finns på Biblioteket i Söderhamn

TVÅ HÄLSINGESOCKNAR
Av Kyrkoherde Humble
Finns på Biblioteket i Söderhamn

HÄLSINGLAND
Av Arvid Liander
Finns på Biblioteket i Söderhamn

NÅGRA AXBLOCK UR GAMLA HÄLSINGE REGEMENTES
OCH DESS UNDEROFFICERARES HISTORIA
Av L. O. Skyttner
Finns på Biblioteket i Söderhamn

HELSINGMINNEN
Av Fredrik Winblad von Walter

SVART OCH VITT
Av Olof Arborén
Finns på Biblioteket i Ljusne

GAMMAL HÄLSINGEKULTUR
Av S Brun och A Westlund
Omnämnd i artikel "Fänriksbostället på livkompaniet" Bocken 1963

KUNGENS TJÄNARE
Av Kapten Wilhelm Engelke
Omnämnd i "En hälsingerapsodi" av Erik S Nilsson Bocken 1941

HÄLSINGERUNOR  1947
Artikel: Lägerliv vid Mohed på 1880-talet
Av Arvid Liander