Här kommer jag att samla länkar som har anknytning till Regementet 
och är tacksam för alla förslag.

Nättidningen Rötter

Riksarkivet

Aktuellt och historia om Mobygden
mohed.se

Historia om bl a Askesta sågverk
hem.passagen.se/arbra1910