KARTA ÖVER LÄGEROMRÅDET PÅ MOHED

Kartan visar byggnaderna vid 1890-talets början.
Se nummerförklaringar på sidan Byggnader