FÖRSTA SIDA

Av Mohedingen ”Per Efraim”

Minns du Mohed?
Minns du idyllen vid Florsjöns strand
Mohed med suset av tallar
och sus av granar – ett sus som band
och ljuva minnen framkallar?
Minns du ej bergen, som mäktigt stå
där bortom Florvattnets yta
och säg mig, ville du nu ej få
Kungsbäck mot Mohed byta?

Minns du ej parken med björkars rad,
då vårens grönska dem prydde,
där vårens sångare sjöng så glad,
då de unga sorgerna flydde?
Visst minns du badet i Florsjöns våg,
det härligt stärkande friska,
och ofta trånar nog bunden håg
dit åter. Jag hör dig viska:

Moheds slätt, vad du oss är kär
med dina ljuvaste minnen,
dit tanken åter tillbaka bär
och glädje ger våra sinnen.
Men Mohed är borta för krigarlek,
blir ej mer vad det var…. Och minnet
gör gamle krigaren barnsligt vek
och smått beklämd uti sinnet

Att många kamrater till Efraim mindes soldattiden från Mohed och erfor samma saknad, förstår man sedan man läst artiklarna från Bocken, som var regementets kamrattidning. 

Även om det nu snart är 100 år sedan Kungl. Hälsinge regementes övningsplats på Mohed lades ner och flyttades till Gävle, så har säkert många hört någon historia från den gamla tiden. 

Mohedsbor känner säkert också till de byggnader som fortfarande finns kvar  och påminner om en tvåhundraårig epok i Moheds historia.

På den här sidan visar jag bilder från Mildred Jonssons arkiv och en del scannade bilder från Kamratföreningens tidning Bocken. Texterna är utskrivna i sin helhet, därför att de är ett stycke historia om hela bygden, regementet och människorna som arbetade där. 

Tack till alla dessa människor som skrivit ner de här berättelserna, med så mycket humor och
berättarglädje.

 

 

Uppdaterad  20031107

  Site Meter