FANOR

Bocken är typisk som symbol för Hälsinge regemente. Bocken återfinnes på fanorna i varje fall sedan 1658, då hattstofferaren Peter Blohm i Hamburg fick en beställning för regementets räkning att låta tillverka fyra fanor, varav två av blå taft med tvenne mot varandra ”aufspringende Böcke”.

  fana1676bat.jpg (43290 byte)
   Bataljonsfana för Hälsinge tremänningsregemente.
   Förlorad i slaget vid Lund 1676 - Tygmuseet, Köpenhamn
   (Bild ur Bocken år 1972)


Regementets äldsta bevarade fanor från 1756 och 1683
(Bild ur Bocken år 1961)

fana1683liv.jpg (58603 byte)
Livfana från 1683 (Bild ur Bocken år 1961)

Källa:
Utdrag ur artikel "Med flygande fanor i örlog och fred"  av Ivar Hillström Bocken 1961

"Den 3 september 1683 erhöll Hälsinge regemente LIVFANAN 1683, vilken är den äldsta bevarade, tillverkad av mäster Balzar Fridrik enligt Karl XI:s förordning den 28 juli 1682. Det tidigare använda provinsvapnet är enligt förordningen utbytt mot riksvapnet samt åtföljt av konungens enkla namnchiffer, varjämte ett litet hälsingevapen är anbringat i övre hörnet invid stången. Om fanans öden där den nu hänger i Livrustkammaren ha vi inga detaljerade uppgifter, men
sannolikt är att hälsingeknektar kämpat under densamma vid Düna, Jacobstadt, Liesna och Gadebusch under de första åren av 1700."

fana1686.jpg (38376 byte)
Fana från 1686 (Bild ur Bocken 1961)

fana1759liv.jpg (32150 byte)
Fana från 1759 (Bild ur Bocken ur 1961)

fana1812komp.jpg (43458 byte)
Kompanifana från 1812 (Bild ur Bocken år 1961) Livrustkammaren

fana1819bata.jpg (36564 byte)
Bataljonsfana från 1819 (Bild ur Bocken år 1961)

"I vår Soldatkyrka finnes BATALJONSFANAN AV ÅR 1819 vilket efter franskt mönster försågs med ett krönt riksvapen och fanband, allt enligt bestämmelser som Karl XIV Johan året efter sin tronbestigning utfärdade."
Källa:
Utdrag ur artikel "Med flygande fanor i örlog och fred"  av Ivar Hillström Bocken 1961

fana1895bat.jpg (36511 byte)

1855 års bataljonsfana utförd efter 1844-1848 års modell 
Hälsinge regemente

fana1897bat.jpg (47446 byte)

1897 års bataljonsfana
Hälsinge regemente


Läs artikel "Med flygande fanor i örlog och fred" >>>

Läs artikel "Karl XI gav regementet en gul bock som symbol" >>>