DÅ OCH NU

Kvarvarande byggnader år 2002 från regementets tid

Alla bilder kan du klicka på om du vill se dem större


Förvaltningsbostad

folktand.jpg (31985 byte)
Förvaltningsbostaden, (sanatoriebeteckn? vad motsvarar det på reg.tid) där det nu är lägenheter och tidigare också har varit folktandvård. 
Tvätt och bageri och kök på sanatoriets tid ?


Bläckhornet

blackhorn.jpg (47397 byte)
Bläckhornet som fått sitt namn efter sin form är nu lägenheter. 
Under regementets tid bodde här åtta kompanichefer i varsitt rum. Personalbostäder under sanatoriets tid.

"Smia"
"Smia" smedjan är nu lägenheter.


Tvätthus

tvatthus.jpg (30753 byte)
Efter björkallén efter vägen står två tvätthus som nu är garage.Sjukhus

konf.jpg (60156 byte)
Omkring 1860 byggde regementet sjukhus. Under sanatoriets tid var det hem för barn som hade föräldrarna sjuka i tuberkulos. Fungerar nu som konferenscenter.

Minnessten

minnesstenjpg.jpg (63159 byte)
Den ståtliga minnesstenen utgöres av ett ca 4 meter högt stenblock av vacker ohuggen granit bärande skriften:

Mohed Kungl Hälsinge Regementes Mötesplats
1689-1908
Regementet reste stenen 23/8 1908

Läs artikel "För 50 år sedan" >>>

Rustkammaren i Söderhamn
På Mohed hade regementet åtminstone från början av 1800-talet utredningsförråd, magasin, sjukhus mm och officerare och underofficerare sina mässbyggnader. Tidigare förvarades regementets tältlags- och trosspersedlar m m i regementets rustkammare belägen på Rustkammarbacken i Söderhamn. 
Stallet (snasen)  revs så sent som år ??. Under sanatoriets tid fanns där också grisar och ett stall. Trädgårdsmästaren bodde på andra våningen.

Trumslagargropen måste också nämnas där många små gossar lärde sig att spela.

Det mesta av regementets byggnader revs och återuppfördes för att bli ett lämpligt sanatorium.